Sample-LIC-UTI_files
"Cash Register Data (bar codes, etc..)"

"Daily Sales Activity"
"Yr to Date Sales"
"Lic & Utility Cost"
"Vendor Cost"
"Mini BarCode Service"
"Home/Start Page"
E-mail : Roger@rogerward.com For More Information!

DATE Ck\CD Pay to the order of: Lic U-Garbage U-Al Pwr U-Phone U-CABLE U-Water U-Insur U-Repairs U-SecSys U-Propane U-Bugs TOTALS
    State of Ala DEVIC $26.00   $26.00
    State of Ala GAS $44.00   $44.00   $44.00
    State of Ala BUS $98.75   $98.75   $98.75
    State of Ala B W T $450.00   $450.00   $450.00
    State of Ala FOOD $75.00   $75.00   $75.00
    $693.75 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $693.75  
       
NOV  
    U-Garbage   $0.00   $0.00
    U-Insurance   $0.00   $0.00
    U-Misc   $0.00   $0.00
    U-Pest Control   $0.00   $0.00
    U-Power   $0.00   $0.00
    U-Propane/Natural Gas   $0.00   $0.00
    U-Repairs   $0.00   $0.00
    U-Sec. Systems   $0.00   $0.00
    U-Telephone   $0.00   $0.00
    U-TV & InterNet   $0.00   $0.00
    U-Water  
    $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  
DEC  
    U-Garbage   $0.00
    U-Insurance   $0.00
    U-Misc   $0.00
    U-Pest Control   $0.00
    U-Power   $0.00
    U-Propane/Natural Gas   $0.00
    U-Repairs   $0.00
    U-Sec. Systems   $0.00
    U-Telephone   $0.00
    U-TV & InterNet   $0.00
    U-Water $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
   
    TOTAL FOR YEAR 2015 $693.75 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $693.75

"Cash Register Data (bar codes, etc..)"
"Register to EXCEL"
"Daily Sales Activity"
"Yr to Date Sales"
"Lic & Utility Cost"
"Vendor Cost"
"Mini BarCode Service"
"Home/Start Page"
E-mail : Roger@rogerward.com For More Information!